Wat wij doen

Ruimte voor ambitie

Schep Groep bestaat uit drie onderdelen: Schep Agro, Schep Vastgoed en Schep Participaties.
Door onderlinge samenwerking ontstaan er, soms onverwachte maar meestal beoogde, kruisbestuivingen die de meerwaarde van de groep bevestigen: 1 + 1 = 3.


Schep Agro

Ruimte voor groei

Schep Agro is de bakermat van ons familiebedrijf dat onderneemt over de volle breedte van agribusiness, met een sterke affiniteit voor de melkveehouderij en de paardenfokkerij. Ooit begonnen bij boerenzoon Jan Schep die zijn kansen ging verkennen buiten de veehouderij van zijn ouders. Hij zette de familietraditie voort toen, er in de jaren 80 van de vorige eeuw, zich de mogelijkheid voordeed om een eigen melkveehouderij te beginnen.

Dat boeren niet zonder vakmanschap kan, blijkt ook uit onze Holstein fokkerij. Onze koeien kennen door de jaren heen talrijke successen op nationale en internationale keuringen. Vandaag combineren we nog altijd boerenverstand met zakelijk instinct. Dat doen we ook binnen onze eigen (melkvee)bedrijven in Bergambacht en Zandhuizen. Zo zijn we vanaf 2023 een groot deel van de door ons geproduceerde melk in Bergambacht gaan verwerken als boerenkaas.

Onze ambitie is om natuurlijke producten te maken, die bijdragen aan goed eten en een duurzamere voedselketen. Toekomstgericht waarbij biodiversiteit, CO2 neutraal en diervriendelijkheid onlosmakelijk verbonden zijn met onze manier van werken.


Schep Vastgoed

Ruimte voor jouw toekomst

Schep Vastgoed is een groep ondernemingen met allemaal hun eigen specialismen en identiteit. Juist in die veelkleurigheid ligt onze kracht. Naar klanten, business-to-business en business-to-consumer, toe kunnen we aan vrijwel elke vraag voldoen. Intern delen we kennis en versterken we elkaar in de pieken en dalen van de vastgoedmarkt. Terwijl de marktrends heen en weer gaan tussen huren en kopen, herontwikkelen en renoveren, zijn wij flexibel genoeg om mee te bewegen en solide genoeg om tegenwind te doorstaan. 

Vandaag zijn Schep Vastgoedmanagers, Schep Makelaars en Van Herk Makelaars de drie pijlers waaronder we dienstverlening over de volle breedte bieden. Juist dankzij onze brede oriëntatie beschikken we over een schat aan kennis én informatie. Door continu alle beschikbare data te verzamelen en ontsluiten, kunnen we onze klanten van richtinggevende inzichten voorzien. Kleine en grote vastgoedbeslissingen onderbouwen we beter dan wie ook. Intuïtie en realtime data-analyse is een niet te kloppen combinatie.


Schep Participaties

Ruimte voor succes

Schep Participaties schept ruimte voor succes. Net zoals wij als jonge jongens onze weg in ondernemersland hebben moeten vinden, begeleiden we nu startende ondernemers. Als wij geloven in een business case of bedrijf dan nemen wij daar graag persoonlijk aan deel. Door de betrokken ondernemer bij te staan met kennis en advies en door mee te investeren. We verstrekken nooit alleen maar kapitaal, we stellen onze expertise beschikbaar om van de onderneming een succes te maken.

Dat bewijzen we o.a. met Airturb – een verticale windturbine die elke vlakke locatie kan voorzien van lokaal en compact opgewekte windenergie, Bridgefund – zakelijk lenen buiten de bank om, binnen 24 uur en zonder gedoe en Farmel – (inter)nationale handel van rauwe melk en diverse zuivelproducten, waaronder poeder en boter.

Onze participaties zijn niet gebonden aan een branche of sector, maar zijn allemaal gericht op vooruitgang en verantwoord groei. Zo willen we als familiebedrijf een positieve bijdrage leveren aan de manier waarop de komende generaties wonen, werken en leven.