MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Schep Groep doen wij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Binnen dit begrip gaat het enerzijds over duurzaamheid en klimaatneutraal, maar anderzijds ook over de mensen en onze omgeving. 

Als we kijken naar de duurzaamheid, beginnen wij bij onze bedrijfsvoering en de indeling van ons bedrijfspand. Zo is ons pand voorzien van zonnepanelen een een Airturb, dus slim gebruik maken van zonne-energie en windenergie. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van elektrische auto’s om de CO2 uitstoot en stikstof tegen te gaan.

Corporate governance

Wij vinden het belangrijk dat de toekomst geen negatieve gevolgen mag hebben van onze bedrijfsvoering. Bij elke stap die medewerkers binnen ons bedrijf zetten, wordt er nagedacht over de mogelijke negatieve gevolgen. Past het binnen onze bedrijfsvoering als het gaat om duurzaamheid. Zo proberen wij bijvoorbeeld onnodig printwerk te vermijden en zoveel mogelijk digitaal te werken. Daarnaast wordt er bij iedere afspraak nagegaan of het noodzakelijk is om deze fysiek plaats te laten vinden, anders wijken wij uit naar digitale afspraken. Op deze manier proberen wij verkeersbewegingen te beperken om de onnodige CO2 uitstoot tegen te gaan.

Er zijn internationale afspraken over de CO2 uitstoot, maar wij kijken als bedrijf ook breder. Zo kijken wij ook naar de stikstof uitstoot. Dit is iets lokaals in Nederland waar geen internationale afspraken over zijn en dit wordt verder ook niet gemeten. Ondanks dat vinden wij het wel belangrijk om hiermee bezig te zijn. Op het gebied van klimaatneutraal zijn wordt er enkel gekeken naar de CO2 uitstoot. Bij onze merken binnen de agro kijken wij waar er vraag naar is vanuit consumenten en welke prijs zij hiervoor overhebben. Onze bedrijven kunnen de behoeften naar deze producten praktisch uitvoeren, waarbij ook biodiversiteit een rol speelt. Zo houden wij ons dagelijks bezig met CO2 uitstoot, stikstof, de kwaliteit van oppervlaktewater en de biodiversiteit.