Klimaatneutraal

Als bedrijf vinden wij dat onze activiteiten niet mogen leiden tot een teruggang van de aarde

Wij willen de wereld niet minder mooi achterlaten dan nu, zeker ook denkende aan de toekomst van onze kinderen. Bij ondernemen hoort ook dat onze aanwezigheid geen negatieve invloed mag hebben voor het klimaat, maar juist positieve invloed.  

Tegenwoordig is het goed te meten of een bedrijf klimaatneutraal is, aan de CO2 depositie van het bedrijf. Ons doel is dan ook om de CO2 te reduceren en daar waar niet mogelijk om te reduceren, zijn wij aan het compenseren. 

Bij Schep Groep streven wij ernaar om hierin vooruit te lopen. Momenteel is dit nog niet verplicht maar wij vinden het belangrijk om hier nu al mee bezig te zijn. Dit is ook aantoonbaar via de ClimatePartner en via andere organisaties. In de CO2 reductie zijn dat hele relevante partijen. 

ESG-score

Binnen onze participaties wordt er steeds meer gewerkt met de ESG-score. Deze afkorting staat voor Environment, Social & Goverance, in Nederland beter bekend als Milieu, Maatschap & Goed ondernemingsbestuur. De ESG-score is een tool om bedrijven te beoordelen hoe duurzaam en verantwoord zij ondernemen. Hierbij gaat het verder dan alleen duurzaamheid, zo wordt er ook gekeken naar gezondheid, veilig en naleving van wet- en regelgeving. Dit alles om tegen te gaan dat wij investeren en beleggen in ondernemingen met onverantwoordelijke praktijken.