Strategie en levenscyclus

Ieder dag vooruitgang boeken en prestaties leveren, dat is de drive van Schep Groep. Maar wel met respect voor de natuur en voor de toekomst

Rentmeesters met boerenverstand, koopmansgeest en met de voeten in de klei. Duurzaam. Steeds weer onze eigen uitdagingen creëren. We moeten het samen doen met onze omgeving, businesspartners en vaardige medewerkers. Samen successen vieren en dankbaar zijn.

Robuust familiebedrijf

Stevig verankerd in de agribusiness en het vastgoed wil Schep Groep een steeds robuuster familiebedrijf worden. Minder kwetsbaar voor de grillen van de economie. Door gebruik te maken van onze jarenlange kennis en kunde en de mogelijkheden te onderzoeken voor nog betere producten, dienstverlening en diversificaties. Ooit ontstaan uit een boerenbedrijf zijn we nu een samenspel van meer dan 20 bedrijven incl. participaties. Die bedrijven zijn werkzaam in diverse branches maar sluiten toch op elkaar aan. Gebruik maken van elkaars sterke punten en netwerken.

Leidende positie

Op ieder vlak streeft Schep Groep naar marktleiderschap; of tenminste een concurrerende runner-up zijn. Maar we doen het stap-voor-stap. Geen grote risico’s ineens. Met een lange termijn focus. Want ook dat is een kenmerk van ons familiebedrijf. We zijn snel en wendbaar. Belangrijke beslissingen kunnen binnen 24 uur genomen worden dankzij ons onderliggend datamanagement systeem. Bestuurlijke, juridische en administratieve kennis is binnen de groep gewaarborgd in mensen en middelen. Daar blijven we op investeren.  

Innoveren

De komende jaren zullen uitdagend worden maar Schep Groep heeft de organisatie om oplossingen te bedenken en uit te voeren. En daar waar we dat niet hebben, zorgen we ervoor dat we het krijgen. Zo dragen we iets bij aan onze omgeving, die we elke dag slimmer en mooier maken. Dat is wat we bedoelen met ‘positieve groei’: ondernemen op een manier die niet ten koste gaat, maar in het voordeel werkt van de wereld. We geloven in aanpakken en innoveren als de weg vooruit.